Standard Suffolk

Rámec a stavba těla

Rámec je střední, dlouhé robusní tělesné stavby. Ovce plemene suffolk dokáží velmi účinně přeměnit pastevní porost, trávu a píci do velmi kvalitního masa. Účinnost této konverze je dána prostorem pro naplnění bachoru, tj. délkou a šířkou těla a prostorností hrudníku. Proto má suffolk stavbu těla robusní, zajišťující zdraví, dlouhověkost a bezproblémové bahnění. Berani by měli mít samčí pohlavní výraz a dobré osvalení. Bahnice by měly mít samičí pohlavní výraz, ale měly by být dobře osvalené a mít široký hrudník.

Hlava

Hlava by měla být černá, bez vrásek, bez obrůstu vlnou, dobře pokrytá jemnou černou srstí, s výrazným oddělením od ovlněného krku, zásadně bezrohá. Nosní partie by měla být dlouhá s výrazným klabonosem. Čelisti jsou široko nasazené, pravidelně utvářené bez vad skusu. Uši dlouhé a formované „do ruličky“, natočené dopředu a dolů směrem k ústním koutkům. Oči by měly být jasné, tmavé a neměly by být vyboulené. Pěkná hlava suffolka je nejen krásná, současně podtrhuje a zvýrazňuje i další části těla.

Krk a plece

Krk by měl být u bahnic střední délky, dobře osvalený, u beranů kratší, výrazně osvalený. Plece jsou dlouhé, strmější a velmi dobře osvalené a měly by zvýrazňovat objem. Hladce přechází z krku, na druhé straně se na ně napojuje prostorný hrudník. Toto hladké napojení napomáhá bezproblémovému bahnění.

Hrudník

Hrudník je válcovitý, hluboký, široký a dostatečně prostorný. Jeho rozměry by se neměly směrem k poslednímu žebru zužovat. Kapacita hrudníku dává možnost pojmout velké množství objemného pastevního porostu a současně nést v březí děloze dvě a více jehňat. Prostorný hrudník jednoznačně přispívá ke zdraví a dlouhověkosti zvířete. Kohoutek je nevýrazný, krytý dobře vyvinutým kápovým svalem.

Hřbet, bedra a záď

Hřbet má být dlouhý, široký a rovný od začátku krku až k ocasu, výrazně osvalený. Žebra by měla být široká a dobře ohraničující hluboký prostor břišní dutiny. Bedra by měla být široká, dlouhá a hluboká. Správně utvářený a osvalený hřbet a bedra ukazují na odpovídající zmasilost a kvalitu masa. Záď je kvadratická, dlouhá, mírně skloněná, v sedacích hrbolech široká a výrazně osvalená.

Pánev a kýta

Pánev by měla být široká. Ideálně by se šířka pánve měla rovnat minimálně jedné třetině výšky bahnice. Šířka pánve napomáhá bezproblémovému bahnění. Kořen ocasu by měl být široký a pevný, ocas je přirozeně dlouhý, délky asi 2/3 výšky těla a je možné jej krátit. Kýty jsou mimořádně osvalené, široké, hluboké a oblé, plynule přecházející z pánve, včetně dobře utvářené a výrazně osvalené vnitřní kýty. Kýta musí být dobře osvalená, protože tato část těla poskytuje nejvyšší výtěžnost masa z jatečného trupu. Kýty jsou současně se hřbetem, bedry a plecemi ukazateli zmasilosti zvířete.

Končetiny a paznehty

Končetiny by měly být rovné, široce postavené a silné. Až po zápěstí a hlezno jsou černé, bez obrůstu vlnou. Hrudní končetiny by měly směřovat svisle pod zvíře a ne do stran. Pevné silné a dobře utvářené spěnky by měly být krátké a měly by směřovat mírně šikmo dolů z paznehtům. Pazheht musí být pigmentovaný, černé barvy s kvalitní rohovinou. Suffolci by se měli pohybovat dlouhým ladným krokem, pánevní končetiny by se měly pohybovat v širší dráze, než končetiny hrudní. Pouze korektní končetiny zajistí těžkému a rychle rostoucímu tělu pohyblivost, zdraví a přispějí k atraktivitě zvířete, správný pazneht zajistí odolnost vnitřních struktur paznehtu k infekčním příčinám kulhání.

Vlna, kůže a břicho

Vlna by měla být hustá, bílé barvy, bez tmavého vlákna. Jehňata se rodí v barvě černé a postupně u nich do půl roku života vyběluje vlna, u dospělých zvířat zůstávají neovlněné a černé hlava a končetiny po zápěstí a po zánartí. Vlna je přirozené délky 7 až 10 cm, polojemná, sortimentu B – BC. Břicho by mělo být dobře a souvisle pokryté vlnou horší kvality. Ovlnění končetin nemá zasahovat pod zápěstí a hlezno a na hlavu za spojnici bází obou uší. Ostře zaříznuté přechody kontrastu bílé vlny a neovlněných černých částí těla podtrhují krásu plemene suffolk.

Pohlavní výraz, reprodukční aparát a vemeno

Pohlavní výraz výrazně vyjadřuje pohlavní dimorfismus. Obvod šourku u ročních beranů má činit minimálně 35 centimetrů. Varlata beranů by měla být hladká, souměrná s dobře vyjádřenými nadvarlaty. Laktující bahnice by měly mít dobře vyvinutá vemena, polovejčitého tvaru nasedajícího na břišní dutinu (velikosti asi poloviny ananasového melounu) se dvěma struky střední délky (4 až 6 cm) a umístěním strukového kanálku na vrcholu struku. Nežádoucí je výskyt pastruků, zejména laktujících. Pánve bahnic musí být dostatečně prostorné, aby umožnily bezproblémový porod. Pochvy mají mít odpovídající tvar a velikost, bez morfologických změn. Dobře utvářený pohlavní aparát je u ovcí i beranů nejdůležitější, protože i krásný suffolk má smysl pouze tehdy, pokud je v případě beranů plodný a v případě bahnic schopný zabřeznout, donosit a bez problémů porodit a vyživit minimálně 2 jehňata.

Konstituce a kondice

Žádaná je konstituce pevná a kondice chovná.

Tělesné rozměry

                                                Bahnice                         Berani

Kohoutková výška              70 cm                           80 cm

Výška v kříži                           68 cm                           78 cm

Délka těla                               100 cm                         110 cm

Obvod hrudníku                     130 cm                         150 cm

Obvod metakarpu                  12 cm                           15 cm

Obvod metatarzu                   15 cm                           20 cm

Hmotnost                                85 kg (60 – 100kg)            120 kg (90 – 160kg)

(ve stáří tělesné dospělosti – tj. v 15 až 18 měsících)

Vyřazující vady

 • Malá varlata (obvod šourku pod 35 cm ve 12 měsících věku)
 • Kryptorchismus
 • Trojúhelníkovitě dopředu se zužující tlama
 • Hermafroditismus (zvíře má současně samčí i samičí pohlavní orgány)
 • Tříselná kýla

Diskriminující vady (negativně působí na zdraví a tělesné funkce)

 • Různé vady končetin s výjimkou měkké spěnky
 • Ploché, malé nebo extrémně měkké spěnky
 • Předkus přesahující 1 cm, podkus přesahující 0,5 cm
 • Příliš velké nebo špatně posazené nebo formované struky
 • Visící vemena a vemena s nízkou laktací
 • Velké množství černého vlasu v rouně
 • Bílé odznaky na černých neovlněných částech těla
 • Malý obvod hrudníku
 • Vnější morfologické vady pochvy
 • Vady víček (ektropium, entropium)
 • Vyhřezávající pochva nebo konečník
 • Rohy nebo rohovité útvary na hlavě
 • Kravský postoj

převzato z www.suffolk.cz